1. http://mysite.com/favicon.ico in the browser's location, where "mysite.com"

Mérnökök és Technikusok

Szabad Szakszervezete

MTSZSZ központi iroda:

1087 Budapest, Kerepesi út 3.

Tel./Fax: +36-1-511-10-81

Tel.: +36-1-333-65-94

        +36-1-511-14-25

Üzemi: 01/14-25, 01/18-04, 1/10-21

E-mail: mtszsz@mtszsz.hu


Szövegdoboz:

Legfrissebb híreink

normal_HM_cmyk_vagott

Legfrissebb Gúla

letöltés >>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 26. hét (fb.com/mtszsz)

 

2 nap pótszabadság az MTSZSZ kezdeményezésére 

 

Egyik tagunk javaslatát szakszervezetünk felkarolta és kollektív szerződés módosító javaslatot nyújtott be a MÁV Zrt-nél, miszerint a térítésmentes véradáson résztvevők részesüljenek pótszabadságban. A pontos szabályrendszer kidolgozása még hátra van, de a munkáltató a legutóbbi VÉT-en a javaslatot olyan módon tartotta bevezethetőnek, hogy az egy naptári évben amennyiben (a férfiak öt, a nők pedig négy alkalommal) térítésmentes véradáson vesznek részt a következő évben kettő nap pótszabadságban részesüljenek. Szakszervezetünk a jövőben ahol jelen van kezdeményezi hasonló rendszer kialakítását.

 

Tovább>>>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 19. hét (fb.com/mtszsz)

 

Együttműködési Megállapodás a MÁV-nál.

 

Együttműködési megállapodás született a MÁV Zrt munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról. A MÁV - többek közt - vállalta, hogy belső munkaerő-piaci szolgálatot működtet a vállalatcsoporton belüli üres álláshelyek feltárására és erről az érintett munkavállalók tájékoztatására is intézkedést tesz.

 

Tovább>>>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 20. hét (fb.com/mtszsz)

 

Kezdeményezzük a START VÉT összehívását

 

Szakszervezetünk a MÁV-START VÉT összehívását kezdeményezi a következők miatt: az egyes szellemi munkakörökre előírt monitoring tevékenységgel kapcsolatban, amely a munkavállalók nagyobb csoportját érinti, sok bizonytalanságot tartalmaz, valamint a sikertelen vasúti vizsga esetén a munkavállalók díjazásának kérdése miatt. A 19/2011. sz. NFM Rendelet 31.§ kimondja, hogy a vizsgára kötelezett munkavállaló "sikertelenség esetén a tevékenységet nem végezheti, a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható".

 

Tovább>>>>

Bérfejlesztés, nyitva tartás, cafetéria (fb.com/mtszsz)

 

2016. május 17-ére VKF ülést hívott össze a kormány a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahol Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tájékoztatást adott a kormány jövő évi terveiről.

 

A napirenden szerepelt a 2017. évi minimálbér tárgyalások megkezdése, a vasárnapi nyitva tartás és a vasárnapi pótlék kérdésköre, a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos adóváltozások és a cafeteria átalakítása.

 

Tovább>>>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 21. hét (fb.com/mtszsz)

 

AZ MTSZSZ felvetésére állásidőt kell elszámolni sikertelen hatósági vizsga esetén

 

A május 19-i MÁV-START konzultáción az MTSZSZ felvetésére a Társaság vezérigazgatója még aznap elrendelte, hogy a munkavállaló az első sikertelen hatósági vizsga napját követően az eredményes vizsga napjáig fizetett állásidőn legyen.

 

Tovább>>>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 22. hét (fb.com/mtszsz)

 

A MÁV- START-nál is aláírásra került a foglalkoztatási megállapodás

 

Együttműködési megállapodás született a MÁV-START Zrt munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról. A megállapodás - többek közt - tartalmazza, hogy a munkáltató olyan modulrendszeren kialakított képzéseket alkalmaz, amely a munkakörök egymásra épülésével összhangban biztosítja szakmai ráképzésekkel a munkavállalók részére új munkakörök elsajátítását.

 

Tovább>>>>

Látogatás a kecskeméti Mercedes gyárban

 (fb.com/mtszsz)

 

Május 26-án folytatódott az MTSZSZ nagysikerű szakmai programsorozata az év eleje óta sokak által várt kecskeméti Mercedes gyárban, amelyre már a meghirdetés napján megtelt a látogatói létszám. 

 

 

Csapatunk nagyobb része vonattal utazott Kecskemétre, onnan külön busszal mentünk a gyárhoz, páran kocsival érkeztek, ők a gyár portájánál csatlakoztak a többiekhez. A fogadóteremben videofilm mutatta be a kecskeméti gyár alapításának történetét, az alapkő letételétől egészen napjainkig. 2008 nyarán született döntés a gyár megépítéséről, 2009 júliusában már meg is kezdődött építkezés a várostól délre eső területen. 2012. március 29- én avatták fel a gyárat és ettől a naptól gyártanak személygépkocsikat az üzemben, ennek az évnek a végén már 3000 fő dolgozott az üzemben.

Tovább>>>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 23. hét (fb.com/mtszsz)

 

Megkezdődtek a Kollektív szerződés módosító tárgyalások a MÁV-nál 

 

Az érdekképviseletek és a munkáltató a május 31-i VÉT-en a kollektív szerződés módosítása miatt ültek össze. Több, mint 30 pontban kerültek napirendre módosító javaslatok. A Társaság vezetése a legtöbb javaslat jogosságát nem vitatta, de elmondásuk szerint az esetleges bevezetésekre nem áll rendelkezésére többlet anyagai erőforrás. Az MTSZSZ javaslatát (Térítésmentes véradás esetén az önkéntes véradót alkalmanként egy munkanap, de maximum öt munkanap / naptári év pótszabadság illeti meg) a munkáltató nem utasította el a fenti indokkal, hanem ígéretet tett a gyakorlatba ültetés esetén a munkáltatás lehetőségének megvizsgálására.

 

Tovább>>>>

KIRÁNDULÁS A SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓBA 

 (fb.com/mtszsz)

 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 2016. JÚNIUS 29-én folytatja szakmai program sorozatát a SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓBAN.

 

Tovább>>>>

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 24. hét (fb.com/mtszsz)

 

A MÁV Szolgáltató Központnál is aláírásra került a foglalkoztatási megállapodás 

 

A MÁV csoport többi vállalatához hasonlóan a Szolgáltató Központnál is aláírásra került a megállapodás a foglalkoztatási kérdésekről és a munkaügyi kapcsolatokról. Így itt is biztosítottá vált a munkavállalók számára a MÁV-ÉVEK programban, valamint a MÁV-ESÉLY programban való részvétel és az Ösztönzött nyugdíjazás választása. A munkáltató vizsgálja az atipikus foglalkoztatás lehetőségét, bizonyos esetekben képzési támogatást biztosít 200. 000 Ft- ig.

 

Tovább>>>>

Munkavállalói érdekképviselet a mai Magyarországon 

 (fb.com/mtszsz)

 

Politikatörténeti Alapítvány "Kulcskérdések" című közéleti vitasorozatának keretében

 

Résztvevők:

 

ˇ BUZÁSNÉ PUTZ ERZSÉBET,

a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének elnöke;

ˇ GALLÓ ISTVÁNNÉ, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

ˇ KORDÁS LÁSZLÓ, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. 25. t (fb.com/mtszsz)

 

Rendkívüli VÉT a MÁV - START Zrt- nél  

 

A rendkívüli VÉT ülésen a Társaság vezérigazgatója elmondta, hogy az egyes szellemi munkakörökre elrendelt monitoring július 31-ig tart. A biztonsági igazgató ismertette, hogy az elmúlt időszakban miként alakultak a vasutasokat érintő támadások arányai (2015-ben 68 atrocitás történt, az idei évben már 31), melyek az elsődleges kiváltó okok és milyen intézkedések történtek. Szakszervezetünk javasolta, hogy a cég adjon tájékoztatást az utasok részére a közfeladatot ellátó személy (amilyen a pl. a jegyvizsgáló is) ellen irányuló támadás, súlyosabb büntetési tételt von maga után. Több munkakörben továbbra is technológiai létszámhiány tapasztalható, amelynek leküzdésére a MÁV csoport a Keleti pályaudvaron állásbörzét szervezett. Szakszervezetünk következetes álláspontja, hogy csak jelentős bérfejlesztéssel érhető el a vasutasok elvándorlása és az üres álláshelyek feltöltése, ezért folyamatosan tárgyalásokat folytatunk a tulajdonos képviselőivel is.

 

Tovább>>>>

MEGÁLLAPODÁS KÖZELI HELYZETBEN AZ MTSZSZ (fb.com/mtszsz)

 

Mint ismeretes, a Mérnökök és Technikusok Szakszervezete nem írta alá a 3%-ról szóló bérfejlesztést a vasútvállalatnál. Megalakult az MTSZSZ sztrájkbizottsága és azóta is folyamatos tárgyalásokat folytatunk mind a tulajdonossal, mind a vállalat vezetésével.

 

Ennek eredményeként két fontos lépésben állapodtunk meg:

 

1. A vasutas munkakörökben fellépő létszámhiány orvoslására, a munkaerő megtartására és annak pótlására jelentős forrás igénnyel fordulnak a tulajdonos felé a vasútüzem biztonságos üzemeltetése és a tervezett vasútfejlesztés megvalósítása érdekében. Ezért a következő években bérfelzárkóztató program keretében jelentős, 30 %-os bérfejlesztésre tesznek javaslatot valamennyi vasutas munkavállalóra vonatkozóan,

2. Azok a munkavállalók, akik kimaradtak a bérfejlesztésből és a MÁV Zrt. létszámába tartoznak, Vasutasnapra egyösszegű kifizetésben részesülnek. Erre vonatkozóan a munkáltató megküldte a végrehajtási utasítást, amit az MTSZSZ részéről messzemenőkig támogatunk, ebben állapodtunk meg. A leányvállalatok vonatkozásában szükségesnek tartjuk a további tárgyalások folytatását, mert jelenleg az egyszeri kifizetés csak a MÁV-os munkavállalókra vonatkozik.

Egyeztetés a Mercedes ügyvivőinkkel (fb.com/mtszsz)

 

A Mercedes tagcsoport ügyvivői megbeszélést tartottak szakszervezetünk elnökével Buzásné Putz Erzsébettel és ügyvezető alelnökével Sulyok Lászlóval.

 

A kecskeméti megbeszélés kiemelt napirendje az üzemi tanácsi választás eredményeinek és tapasztalatainak értékelése volt, amelyen az MTSZSZ kiváló szerepléssel, több mint 40 % - os eredményt ért el.

 

tovább>>>